TURVUn ampumajaoksen johtajana ja TURVU IDPAn pääkouluttajana toimii CSO (Chief Safety Officer) Jussi Riimuvuori. Hänet tavoitat helpoiten sähköpostilla  idpa.turku@gmail.com 


Tervetuloa mukaan toimintaan!

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Turun Varuskunnan Urheilijoiden Ampumajaoksen (TURVU IDPA) asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

 • Nimi: Turun Varuskunnan Urheilijat ry - Ampumajaos
 • Verkkosivut: www.turvuidpa.simplesite.com
 • Osoite: Petkeltie 6 as 26, 20540  TURKU
 • Puh. 0505294559
 • Sähköposti: idpa.turku@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä:

 • Nimi: Jussi Riimuvuori
 • Postiosoite: MERIVE, Rykmentintie 15, 20811, TURKU
 • Puh. 0505294559
 • Sähköposti: idpa.turku@gmail.com

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisterin kirjatun käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelujen toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • Mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi
 • Sotilasalueelle pääsyn edellyttämien henkilötietojen kerääminen ja välittäminen puolustusvoimille

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • IDPA-jäsennumero, sekä muita IDPA-ammuntaan liittyviä jäsentietoja
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Asiakassuhteeseen liittyvät sähköpostiviestit
 • Asiakkaan luvat ja suostumukset
 • Asiakkaan ilmoittama henkilötunnus ja/tai passin numero, niiltä osin kuin se on välttämätöntä asiakkaan sotilasalueelle pääsyn mahdollistamiseksi
 • Asiakkaan ilmoittama seurayhteys, kätisyys ja ruoka-aineallergia niiltä osin kuin se on tarpeellista sujuvan ja turvallisen asiakastapahtuman toteuttamiseksi

5 Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella.

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Asiakkaan niin toivoessa tullaan tarpeelliset henkilötiedot luovuttamaan Puolustusvoimille kulkuluvan anomista varten. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Sähköpostilistalle liittynyt asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä ottamalla yhteyttä sähköpostitse idpa.turku@gmail.com. Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yhdistys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen idpa.turku@gmail.com

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Sähköpostilistalla ja/tai puolustusvoimille välitettävien tietojen listalla olevien käyttäjien tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 • Google Docs tallenteet
 • Gmail
 • Practiscore
 • Shootnscoreit
 • idpa.com

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Fyysistä aineistoa ei pääsääntöisesti käytetä. Fyysistä aineistoa voidaan käyttää tilapäisesti, jolloin rekisteristä voidaan tehdä otteita ja listauksia kunkin käyttötarpeen mukaisesti. Fyysistä aineistoa käsitellään huolellisesti, sen pääsy asiattomiin käsiin estetään ja tarpeettomat fyysiset aineistot tuhotaan tietoturvaluokan edellyttämällä tavalla.
 2. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
 3. Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Google Docs tallenteina, Gmail sähköpostilistoina ja ohjelmallisesti suojatuissa työasemissa.
 4. Rekisterin tietoihin on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Käsittelyoikeudet tarkastetaan määräajoin ja tarpeettomat oikeudet poistetaan.
 5. Rekisteri on jaettu osiin tietoturvaluokkien mukaisesti. Tiedon käsittelijöille annetaan käsittelyoikeus vain siihen tietoon, joka on välttämätöntä tehtävien toteuttamiseksi.
 6. Henkilötunnuksia käsittelevät vain henkilöt, jotka ovat läpäisseet puolustusvoimien tietoturvakäytänteet-testin.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

10 Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Jaa tämä sivu